Delmorrazo.com
Conectate al Morrazo
single frauen korbach
Indispensables
Donde ...
Guia
EU DENUNCIO EU ACUSO28-10-2006
Ultimamente nesta sección estase a producir o que eu entendo unha práctica abusiva, mesmo aldraxante, xacando políticos electos en exercicio (conselleiros do morrazo) que non dan o seu nome, escudándose en nominativos perfectamente identificables, e amparándose nas denuncias da xente corriente (que somos os seus administrados) adícanse a insertar auténticos monólogos de propoganda política.

Quede claro que eu non denuncio o que cadaquén exteriorice, ou dito con outras palabras, que plantexada unha denuncia outros participantes se posicionen no canto que unha formación política, senón a usurpación e manipulación que os gobernantes locais están facendo deste medio de comunicación.

Un conselleiro (sinónimo de concejal) goza de inviolabilidade polas opinións que manifeste no exercicio do seu cargo, pero isto e cos seus "colegas" de corporación ou profesión, non cos cidadáns. Polo tanto de nos han de recibir críticas e recriminacións. Se queren replicar para defenderse ( e non para adoutrinar) que se identifiquen.
Xente corrente


COMENTARIOS A ESTA DENUNCIA

RE: EU DENUNCIO EU ACUSO28-10-2006
Sinceramente, no me parece mal que cualquiera pueda expresar sus opiniones en este foro en las mismas condiciones que los demás, o sea, bajo el anonimato de un nick.

Los concejales no son ni más ni menos que los demás y por lo tanto me resulta indiferente si se identifican o no.
INDIFERENTE
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO28-10-2006
O que pasa é que hai moitos ós que lle molesta a liberdade de opinión. Intentan calar as opinións contrarias as súas da forma que sea. Pois non vou a aceptalo. Vou a decir o que me de a gana cando me de a gana. Abstéñome de calificar estas actitudes.
Silencio
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO29-10-2006
Y que pasaria si asi fuera ? Nada de nada, ellos dicen lo que quieren, y nosotros leemos y rebatimos lo que dicen. Ya se sabe, el que dice lo que no debe oye lo que no quiere, que sigan largando entonces ..... No me parece mal
Lolailo
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO29-10-2006
Estades os tres moi errados, sentindoo moito. Un conselleiro dende que toma posesión pasa a recibir unha retribución porque desenrola un cargo público. E se antes era funcionario porque aprobara unhas oposicións pasa a situación de "servizos especiais".

Como cargo público ten unhas incompatibilidades e unhas prerrogativas. Cara e reverso que vai no soldo.

O que non pode facer é ampararse no anonimato (ou nun pseudónimo) para revatir as críticas dos cidadáns descontentos coa súa xestión facendo rexouba de tales críticas e escarnio dos adversarios políticos.

Non se é conselleiro para unhas cousas e para outras non. O cargo non diferencia nin discrimina dende que preve aquelas incompatibilidades e prerrogativas. O que pasa e que non hai bagaxe cultural nin vocación de integridade.

O exemplo mas próximo do que denuncio vese na denuncia inmediatamente anterior a esta. Unha persoa laíase da ausencia de Auditorio e outra engade o peche da Biblioteca por unhas obras (necesarias) que se demoran en demasía en Moaña, provocando un éxodo de moañeses os servizos homónimos de Cangas. E qué recibe de reposta, un recordatorio da herdanza do partido anterior. ¿así se da unha solución? ¿así se recolle unha necesidade social? ¿así se gaña un soldo?
Xente corrente
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO29-10-2006
Non é certo que un concelleiro teña que cobrar necesariamente un soldo público. De feito a maioría non o cobran.
A resposta a que aludes foi feita por xente corriente, seino seguro porque a fixen eu. Non teño tan claro que ti non teñas algún cargo político. O cal non te descalifica en absoluto.
Silencio
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO29-10-2006
Levo hora e media pensando niso da "inviolabilidade das opinións dos conselleiros" e non me cadra. Os conselleiros son inviolables -ou polo menos violalos está castigado polo código penal, coma os demais cidadáns. As opinións dos papas son infalibles -e os papas inviolables, como cidadáns que son. ¿Pero que terán que ver as opinións coa violación? Outra cousa sorprendente é que os conselleiros entren nesta páxina, como acaba de facernos ver xente corriente ¿pero é que non teñen nada millor que facer? Tamén é sorprendente que xente corriente sepa que son conselleiros e que conselleiros son -máis ben serán concelleiros, concejales vamos. E o máis sorprendente de todo é que xente corriente queira negarlles o direito a contestar, a non ser que poñan o seu nombre, e aínda así... a ver... A razón lógica de xente corriente está chea de lógica: os conselleiros, como cobran, están pra que os critiquen e eles caladiños coma petos, que para iso cobran. Ou dito de forma máis clara: os conselleiros cando empezan a cobrar deixan de ser cidadáns, e polo tanto deixan de ter direito a opinar e deben deixar que os violen os "xente corriente" que polo visto pagan para criticar. Moralexa, ahora que veñen as eleccións: se non queres que te viole "xente corriente", non te metas a concejal; se non queres que te critique xente corriente, non te metas a concejal; se queres seguir opinando neste foro non te metas a concejal e se eres "xente corriente" non te metas a concejal. Non te preocupes, que xa haberá outros "xente corriente" que para poder joder sin violar aos xente corriente, xa se meterán a conselleiros por ti.
OUTRA CORRIENTE DE XENTE
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
Xente, pode ser, pero de CORRIENTE nada. mais ben "xente parada, tan paradiña que quedaches ancorado nun pasado algo afastado non que non se podía opinar e moito menos aínda, meterse en política e SER CARGO ELECTO (era a época "dixital") . Concelleiros e non concelleiros (con c) teñen dereito a opinar se queren. O dos "servizos especiais" (carallo que enterado estás, pero que mal!) é para os funcionarios que exercen cargos públicos con "dedicación exclusiva" e cobran un soldo, e reférese a non poder exercer outra profesión remunerada, non a non poder emitir opinión (faltaría máis!)
Non sei se escriben concelleiros/as nesta páxina, pero se o fan teñen todo o dereito. De todas formas, en Cangas e Moaña, en situación de "servizos especiais" só está o Alcalde Millán. E se ten tempo e gañas de escribir, pois moi ben... Como se quere escribir o cura da miña parroquia, a miña perruqueira, a mestra do meu fillo, o ferreiro que me puxo o portal, etc. etc. etc.
¿Ou queres este foro só pra ti e os teus?
COCHENO
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
Para "Cocheno" e outros.

1.- Estas moi errado (unha mágoa que ti tamén), xa que en outras ocasións lin o que dicías e coincidía con elo.

2.- Nunca dixen que cargo político de calquer estracto non poidese opinar. O cal sería unha salvaxada recordando tempos basados na mais absoluta indefensión e arbitrariedade.

3.- Probablemente expliqueime mal, senón non se comprende tanta virulencia nos comentarios.

4.- O que quixen dicir, e reitero, é que si unha persoa se presenta a un cargo e obten un escano (do rango territorial que sexa) , ten que prepararse para recibir críticas polas súa actuación. Estas críticas si son dos outros políticos (e se el as contesta ou replica) gozan de inviolabilidade (o que significa que non pode ser xulgado) é unha das prerrogativas. Búscase a independencia do parlamentario ou político que sexa. De non ser así non existiría a separación de poderes.

Obviamente si unha persoa da rúa critica o que fai un político (non o que fai o cura ou o perruqueiro coma ti dis, o cal sería difamar) non pode recibir unha resposta "desde arriba" disfrazada nunha identidade corrente (que inda por riba, repito tamén, facendo rexouba e escarnio do que di o cidadán).

Mira, ademais para que quede mais claro se cadra, unha resposta non é igual cunha opinión. A resposta vai dirixida a un interlocutor determinado, e a quen a queira oir. Unha opinión é asbstracta no seu destinatario é non é receptiva porque non espera ser recibida en nadie en concreto para perfeccionarse.

5.- Non son parado ( e a moita honra se o fose) nin xubilado coma tí, nin politico en exercicio coma quen emprega o nome de "Silencio". Non me importa quen dos políticos do Morrazo esté en situación de servizos especiais ou quen (cousa que ti non dis), teña recoñecida compatibilidade por actividade pública por recibir unha retribución que non é en exclusiva, pero que si cobra -nadie vai por amor a arte, si tamén e funcionario, ou si ten actividades privadas que necesitan de autorización do Ministerio da Administración Pública ou non a necesitan.

Cando están previstas tales compatibilidades, retribucións, así como causas de abstención e recusación por algo é. Eu si estou férreamente sometido a elas. Fixen unha promesa cando tomei posesión, non fun adiestrado para conculcar e negar os dereitos dos demais, nin sequera facendo uso do dereito a opinar, que a min tamén me asiste.

Xente corrente
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
Vou a pasar moito do de político en activo porque indica unha visión do mundo que non comparto e que non quero calificar.
Sí, hai moita xente que está en política, de tódolos partidos, por amor o arte. Pode que isto sexa imcompresible para persoas que solo conciben a actividade pública para conseguir beneficios personais, pero non todo o mundo é así . Todos coñecemos a moitas persoas que están "por amor o arte" na política, nos sindicatos, nas Asociacións de Veciños, nas ANPAS, nas ONGS, en voluntariados de todo tipo,etc. Outra cousa é que moitos os consideren parbos porque dedican tempo, traballo, cartos e soportan incomprensións de todo tipo sin forrarse en absoluto. ¡Que lle vamos a facer!, non somos todos iguais nen moitisimo menos.
Silencio
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
Silencio, que as asociacións que citas non son partidos políticos e non reciben fondos a cargo do Estado nin cuotas dos militantes, e moito menos se presentan as eleccións. Outra cousa e que ti non cobres, iso é asunto teu. Non so os partidos traballan para a población en conxunto.
un de Cangas
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
En ningún momento dixen que os partidos foran os únicos que traballan pola poboación, nin o penso en absoluto. De feito non milito en ningún partido aínda que me merezan moito respecto a maioría dos militantes. Por outra banda, os sindicatos e asociacións de todo tipo nútrense das cuotas dos asociados e das suvencións que reciben por distintos conceptos, o cal non lle quita ningún mérito. Eu non cobro porque non teño ningún cargo público. Hai moita outra xente que sí o ten e tampouco cobra, como están fartos de saber a maioría dos que escriben aquí.
Silencio
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
Confeso que me empezo a marear e a non entender nada.
O que si teño claro é que os cargos públicos en exercicio, con compatibilide ou non, con inviolabilidade ou non, con dedicación exclusiva, parcial ou sen dedicación, con dous brazos ou con un, con máis cerebro ou con menos, teñen o mesmo dereito que todos nós a opinar e a respostar cando o xulguen oportuno. O que esixo para min estou disposto a loitar para que o teña todo o mundo, gústeme máis ou menos.
E o da inviolabilidade é só para os deputados de Madrid ou de Santiago, que teñen dereito de amparo, os concelleiros non. De todos xeitos, eu non lin por aquí ningunha opinión, crítica ou resposta que sexa merecente de ir aos xulgados, por agora e por sorte para todos. ¡Que siga así.
COCHENO
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO30-10-2006
Eu tamén empezo a sentirme canso, en fin. A ver, que por explicacións que non sexa.
A inviolabilidade (que non é inmunidade parcial, que é o que teñen os parlamentarios de madrid e das Comunidades Autónomas, xa que son aforados) quere dicir que a materia (obxeto) que dí unha persoa no seu cargo (suxeto) non se somete a xuizo, o contido do seu discurso. Está recollida na lei de bases de réximen local, por remisión a do goberno e a de incompatibilidades da altos cargos. Tamén ten reflexo no código penal.

Facer rexouba e escarnio (empezo a terlle arreguizos a estas palabras) non quere dicir cometer delito (calumnia, inxuria, apoloxía, provocación o conspiración, que son as formas de dilinquir coa palabra), pero sí faltarlle o respecto as persoas, ciudadáns (o que é falta administrativa). Outra cousa é que un teña unha imaxe e dereito o honor ("bueno", o temos todos) e se sinta humillado e queira o amparo xudicial (civil ou penal), amparo que dito con propiedade é un recurso (primeiro ante o xuiz ordinario e despois ante o constitucional). E para rematar, si se cometera algún delito nesta páxina, onde vai que o saberías. Polo momento non chegou o sangue ó río (¡e que non chegue ¡).

Adeus. Que vos vaia ben.
Xento corrente
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO31-10-2006
Bueno, haber, despois de tanto rollo, ¿os políticos en activo, violados ou por violar, podemos opinar nesta páxina ou non? ¡Aclarádevos dunha vez, que me están entrando ganas de mexar!
XENTE POUCO CORRIENTE
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO31-10-2006
Terás que preguntarllo ó que se fai chamar "xente corrente", aínda que a empanada mental que ten non é nada corrente. O que está claro é que é él quen determina quen pode falar e quen non pode porque non é suficientemente violable.
Silencio
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO02-11-2006
A ver; CÓMO DESFACER O QUE SE DI EMPANADA MENTAL E NON O É:

1º.- Privilexio; A INVIOLABILIDADE (que tanta coña provoca)
- un membro do Concello/Parlamento (estatal ou autonómico) di nun Pleno, sesión ou comparecencia "os xuices do Tribunal Surpemo son un descerebrados", ou para ser mais cercanos; un alcade do Morrazo di que os incendios de agosto medraron porque os da Xunta son uns zascandís e incompetentes.

- ¿que pasa? Pois que nunca se pode abrir un xuizo, e de abrirse se sobreseería de inmediato.

- Pero si isto o fai un cidadán, corre o risco de verse sometido a un xuizo, podendo ser condenado ou absolto en función das circunstancias e lugar en que o dixo. O político non ten ese perigo.

2º.- Privilexio: A INMUNIDADE (esta e que confunde a persoa que asina có nome de Cocheno) E a que teñen os parlamentarios de Madrid e autonómicos, consiste en que so poden ser detidos por orden xudicial e pola policía (sin orden) si son sorprendidos in fraganti (aparte do suplicatorio, que polo caso de Barrionuevo recodaredes para ser procesado).
Este privilexio nada importa para o caso que eu denuncio.

3º.- Caso que realmente denuncio:
a) un cidadán neste foro, protesta por un servizo A, a persoa que estaba no cargo le a denuncia do cidadán e irrumpe no foro, da o seu nome e di o que considera para xustificar tal protesta (que pode estar ben ou mal según cada un). O sistema funciona (por exemplo cando alguén criticou a festas do Cristo estando X. M. Pazos).

b) un cidadán recibe a súa protesta con cachondeo, e dise ademais que tal servizo B ou C, está así polo goberno anterior e do actual (do que é simpatizante ou responsable) nada xustifica de porqué sigue mal.
Isto vos parece ben? Non é unha burla os cartos que perciben, unha falta de respeto os cidadáns e mesmo unha burla o propio cargo? Non é aproveitarse do foro?

Delito claro que non é, pero un abuso sí.
Xente corrente
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO03-11-2006
Home, un abuso é que "xente corrente", que ademais debe ser abogado das silveiras, nos largue aquí todo o que acaba de aprender no código civil prá oposición que está preparando. Eu creo que a cousa é bastante máis fácil: no Morrazo, por naturaleza das cousas, todos os cidadáns/veciños/votantes somos inviolables e inmunes, porque sempre decimos o que nos da a gana e donde nos da a gana e cando non queren oirnos berramos máis fuerte. Os concelleiros poden decir tamén o que lles da a gana e onde lles da a gana, que pa iso son tamén do Morrazo, que total pa o caso que vamos a facerlles... Así que menos rollos de picapleitos e cada un, cando lle pique, que se rasque.
XENTE POUCO CORRENTE
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO03-11-2006
Oes, "Xente pouco corrente", xa que te pos tan estupendo e lizgueiro, proba a facer eses xogos de palabras que tanto che gustan ou dicir o que queiras nun Concello, Xulgado ou mesmo diante la Policía Local, a ver que che pasa. Proba, proba ...
Nin cultura de cidadán medio tes, o código civil e de cando Napoleón e os dereitos fundamentales de 1948. Pero non te preocupes, que para xente coma ti están as desbrozadoras que ben cortan as silveiras.
Ah ¡¡, e traballo para Facenda, e alí admiténse as denuncias anónimas, non che conto mais que igual colles unhas cagarretas e perdes a habelencia para facer os xogos de palabras.
Xente corrente
RE: EU DENUNCIO EU ACUSO04-11-2006
¡Acabáramos! Xa sabía eu que quen nos ía violar a todos era a Facenda. Ante iso non hai ninguén inmune. ¡Sálvese quien pueda! Eu polo menos, xa non opino máis; que opinen os concelleiros, que pa iso cobran.
XENTE POUCO CORRENTE EN RETIRADA
1
    Añade delmorrazo.com a favoritos   Añadir a favoritos         delmorrazo.com como página de inicio    Página de inicio           Imprimir esta web    Imprimir
       Agrega tu enlace a delmorrazo.com      Agregar link        Sobre la edición de este sitio    Edición        Contacta con nosotros    Contacta
delmorrazo.com © Todos los derechos reservados